Megnyitottunk.hu

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.megnyitottunk.hu oldalára elfogadja az alábbi feltételeket. 

A Megnyitottunk.hu weboldalon található minden szerzői jogi védelmet élvező mű (fénykép, írás, illetve a megnyitottunk.hu domain név) a Weboldal tulajdonosának szellemi tulajdonát képezi, illetve azok felhasználására vonatkozóan a Weboldal tulajdonosától érvényes engedéllyel rendelkezik.

A Weboldal tulajdonosától előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal egészét vagy bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni, illetve a weboldal szerkezetét és felépítését utánozni. Előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése. 

Természetes személy magáncélra a Megnyitottunk.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.

A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

Jogainak megsértése esetén a Weboldal tulajdonosa a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat illetve a jogsértő ellen büntető feljelentést tehet.

A Weboldal tulajdonosának jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.

Amennyiben a fent részletezett szerzői jogokat az interneten sértik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

 

A weboldal cookie-kat használ Adatkezelési Tájékoztatóértem